[1]
Cora, Łukasz 2018. Ponowienie czynności dowodowej w polskim procesie karnym (aspekty teoretyczne i prakseologiczne). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 80, 4 (grudz. 2018), 197–208. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.15.