[1]
Wróblewski, B.P. 2014. Radykalne uproszczenie prawa podatkowego w ujęciu Paula Kirchhofa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 1 (sty. 2014), 91-104. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.8.