[1]
Lach, D.E. 2014. Refundacja leków a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 1 (sty. 2014), 119-131. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.10.