[1]
Wiśniewska, D. i Wiśniewski, M. 2014. Tendencje w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce na podstawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 1 (sty. 2014), 175-193. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.14.