[1]
Kotlarska-Michalska, A. 2014. Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, red. Barbara Szatur-Jaworska. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 1 (sty. 2014), 290-295. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.24.