[1]
Wałęsa, L. 2014. Koniec transformacji systemowej – czas na złoty wiek Polski. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 2 (sty. 2014), 11–14. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.2.