[1]
Łaszkiewicz, K.H. 2014. Zmiany stosunków własnościowych w Polsce po roku 1989. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 2 (sty. 2014), 55–75. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.6.