[1]
Drozdowski, R. 2014. Polska u progu drugiej fazy modernizacji, czyli jak jednocześnie doganiać i uciekać. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 2 (sty. 2014), 77–88. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.7.