[1]
Lipowicz, I. 2014. Stan ochrony praw człowieka z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 2 (sty. 2014), 125-142. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.10.