[1]
Winczorek, P. 2014. Kilka uwag o polskich referendach. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 2 (sty. 2014), 143–160. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.11.