[1]
Suchocka, H. 2014. W poszukiwaniu modelu ustrojowego prokuratury (w świetle prac Komisji Rady Europy „Demokracja poprzez Prawo”). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 2 (sty. 2014), 161–174. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.12.