[1]
Balcerowicz, L. 2014. Polski wymiar sprawiedliwości z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 2 (sty. 2014), 175–190. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.13.