[1]
Kępiński, M. 2014. Czy w Polsce potrzebny jest nowy kodeks cywilny? Artykuł polemiczny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 2 (sty. 2014), 237–244. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.17.