[1]
Budzinowski, R. 2014. Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego: między europeizacją a lokalnością. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 2 (sty. 2014), 245–257. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.18.