[1]
Sokołowski, T. 2014. Podzielność świadczenia w umowie o roboty budowlane. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 3 (sty. 2014), 51-63. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.4.