[1]
Buchowska, N. 2014. Ramy prawne współpracy Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych w dziedzinie ochrony praw człowieka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 3 (sty. 2014), 79–91. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.6.