[1]
Nowak, M. 2014. Polska migracja: motywy mobilnoƛci, jej dynamika i propozycja socjologicznej rekonceptualizacji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 3 (sty. 2014), 281-299. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.19.