[1]
Bogucki, O. 2014. Teorie języka a pluralizm wartości w kontekście teorii wykładni prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 4 (sty. 2014), 55-67. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.4.