[1]
Sobol-Kołodziejczyk, P. i Zieliński, M. 2014. Witold Pokruszyński, Filozofia bezpieczeństwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 4 (sty. 2014), 381–383. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.26.