[1]
GawliƄski, A. 2014. Bogdan Lach, Profilowanie kryminalistyczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 4 (sty. 2014), 384-385. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.27.