[1]
Żywiecka, H. 2014. Paweł Smaga, Rola banku centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 4 (sty. 2014), 388-390. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.29.