[1]
Wojnowska-Radzińska, J. 2019. Dostęp cudzoziemca do akt w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 81, 1 (mar. 2019), 57–71. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.4.