[1]
Piątek, W. 2014. Profesor Roman Hauser Doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 4 (sty. 2014), 397-398. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.32.