[1]
Olszewski, H. 2019. W stulecie Wydziału Prawa UAM. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 81, 2 (cze. 2019), 5–17. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.1.