[1]
Zajadło, J. 2019. Oratio pro Aulo Caecina Cycerona – prawo pomiędzy jurysprudencją a retoryką. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 81, 2 (cze. 2019), 35–49. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.4.