[1]
Gerecka-Żołyńska, A. 2019. Prawomocność decyzji prokuratorskich kończących postępowanie przygotowawcze w świetle dyrektywy ne bis in idem. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 81, 2 (cze. 2019), 83–96. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.7.