[1]
Lemkowski, M. 2019. Uwzględnienie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy jako podstawa żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 81, 2 (cze. 2019), 97–100. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.8.