[1]
Baranowska-Zając, W. 2019. Kilka uwag o nowych kompetencjach przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego jednostki samorządu terytorialnego po nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych z 11 stycznia 2018 roku. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 81, 2 (cze. 2019), 111–126. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.9.