[1]
Główczewski, M. 2019. Wiedza polskich sędziów i prokuratorów na temat psychologii zeznań naocznych świadków w świetle badania własnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 81, 2 (cze. 2019), 141–158. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.11.