[1]
Czeszejko-Sochacka, K. 2019. „Inność drażni jednakowość” – kilka uwag o problematyce dyskryminacji osób LGBT ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu karnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 81, 2 (cze. 2019), 191–205. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.14.