[1]
Siwek, K. 2019. Ponownie o artykule 25 § 2a Kodeksu karnego. Kilka uwag do artykułu Jana Kluzy „Nowe granice obrony koniecznej? Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu karnego z 8 grudnia 2017 r.”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 81, 2 (cze. 2019), 207–215. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.15.