[1]
Mrożek, J. 2019. Samorząd zawodowy a pojęcie administracji publicznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 81, 2 (cze. 2019), 127–140. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.10.