[1]
Zmierczak, M. 2019. Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 81, 2 (cze. 2019), 217–220. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.16.