[1]
Kurkowski, P. 2019. Zarządzanie kadrami pod redakcją naukową Tadeusza Listwana. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 81, 2 (cze. 2019), 221–222. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.17.