[1]
Kondej, M. 2019. Przełamanie rezultatów wykładni językowej zgodnie z zasadą nadrzędności konstytucji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 81, 3 (wrz. 2019), 39-52. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.3.