[1]
Staniszewska, L. 2021. Instytucja współdziałania materialnego w wydawaniu aktów administracyjnych na przykładzie wybranych porządków prawnych – Polski i Republiki Federalnej Niemiec. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 1 (mar. 2021), 129-141. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.10.