[1]
Radajewski, M. 2020. Status prawny oskarżyciela w postępowaniu przed Trybunałem Stanu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 82, 1 (mar. 2020), 71–84. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.5.