[1]
Basa, M. 2020. Instytucja ławników Sądu Najwyższego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 82, 1 (mar. 2020), 85–99. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.6.