[1]
Urban, D. 2020. Finansyzacja gospodarki w ujęciu makroekonomicznym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 82, 1 (mar. 2020), 231–245. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.16.