[1]
Zawadzka-Pąk, U.K. 2020. Aksjologiczno-prawna analiza plebiscytowego modelu budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) na przykładzie wybranych polskich miast. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 82, 1 (mar. 2020), 283-298. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.19.