[1]
Waliszewski, K. 2020. Krystyna Nizioł, Misselling usług finansowych. Problemy i uwarunkowania prawno-ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 82, 1 (mar. 2020), 299–301. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.20.