[1]
Czechowicz, S. 2021. Problem wielości sankcji represyjnych za nieszczepienie dziecka z perspektywy skutecznego wykonania obowiązku szczepień. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 1 (mar. 2021), 37-46. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.3.