[1]
Wojnowska-Radzińska, J. 2021. Legitimizing pre-emptive data surveillance under the EU law: the case of the PNR Directive. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 1 (mar. 2021), 115–127. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.9.