[1]
Fähnrich, M. 2021. Domniemanie niezgodności rabatu lojalnościowego z prawem konkurencji Unii Europejskiej – rozważania na tle wyroku w sprawie Intel. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 1 (mar. 2021), 201–214. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.15.