[1]
Górska, R. 2020. Ocena wpływu programu „Rodzina 500+” na polską gospodarkę za pomocą modelu CGE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 82, 3 (wrz. 2020), 249–266. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.17.