[1]
Badowiec, R. 2021. Postępowanie dowodowe na rozprawie głównej bez udziału oskarżonego w świetle art. 378a Kodeksu postępowania karnego a standardy rzetelnego procesu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 4 (grudz. 2021), 93-105. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.7.