[1]
Justyński, T. 2021. „Dziedziczenie” rodzinnych ogrodów działkowych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 3 (wrz. 2021), 77–91. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.6.