[1]
Boike, P. 2020. Prawo i literatura. Parerga, red. Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 82, 3 (wrz. 2020), 311–312. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.21.