[1]
Szymborski, P. 2021. Szanse i zagrożenia u progu emerytury: sytuacja starszego pokolenia w kontekście więzi rodzinnych i solidarności międzypokoleniowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 4 (grudz. 2021), 271-288. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.18.