[1]
Ulbrych, M. 2020. Regionalne zróżnicowanie potencjału przetwórstwa przemysłowego w Polsce w kontekście postulatu reindustrializacji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 82, 2 (cze. 2020), 229–246. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.16.